Wydział Rozwoju Miasta

Centrum Obsługi Inwestora
Symbol: WR-05
Adres siedziby: Bracka 1, 31-005 Kraków

Zakres działania:

1) Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie:
a) polityki inwestycyjnej miasta,
b) obowiązującego prawa lokalnego,
c) podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji o charakterze ogólnokrajowym
wraz z monitorowaniem na rzecz obsługiwanych inwestorów przebiegu procesu inwestycyjnego.
2) Przygotowywanie i prowadzenie spotkań z inwestorami i wizyt w terenie.
3) Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów.
4) Tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych (metryk) w oparciu o informacje pozyskane z merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
5) Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na krajowych i zagranicznych targach.
6) Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
7) Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.
8) Koordynacja realizacji i realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
9) Współpraca z Krakowskim Ośrodkiem Naukowym w zakresie:
a) współdziałania i współpracy w trójkącie nauka ? biznes ? samorząd,
b) Porozumienia z wyższymi uczelniami a w szczególności promocji krakowskiego ośrodka naukowego w ramach projektu ?Study in Krakow?,
c) koordynacji i realizacji programu ?Krakowskie Konferencje Naukowe?.Wstecz