Wydział Rozwoju Miasta

Centrum Obsługi Inwestora
Symbol: WR-05
Adres siedziby: Bracka 1, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-6002
Faks: 12-616-6001
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Wysocka

Zakres działania:

1. Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie:
1) polityki inwestycyjnej miasta,
2) obowiązującego prawa lokalnego,
3) podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji o charakterze ogólnokrajowym wraz z monitorowaniem na rzecz obsługiwanych inwestorów przebiegu procesu inwestycyjnego.
2. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań z inwestorami i wizyt w terenie.
3. Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów.
4. Tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych (metryk) w oparciu o informacje pozyskane
z merytorycznych komórek organizacyjnych UMK.
5. Prezentacja oferty inwestycyjnej miasta na krajowych i zagranicznych targach.
6. Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
7. Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UMK.
8. Koordynacja realizacji i realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
9. Współpraca z Krakowskim Ośrodkiem Naukowym w zakresie:
1) współdziałania i współpracy w trójkącie nauka - biznes - samorząd,
2) Porozumienia z wyższymi uczelniami a w szczególności promocji krakowskiego ośrodka naukowego w ramach projektu "Study in Krakow",
3) koordynacji i realizacji programu "Krakowskie Konferencje Naukowe".Wstecz