Wydział Rozwoju Miasta
Symbol: WR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1548
Faks: 12-616-1717
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Katarzyna Wysocka

Zakres działania:

Planowanie strategiczne rozwoju miasta; prowadzenie analiz i monitorowanie danych, w tym prowadzenie Banku Informacji o Mieście; monitorowanie działań z obszaru "smart city"; koordynacja programów rewitalizacyjnych; koordynacja procesu konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Kraków; obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych; promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta; wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta.


Uwagi:

Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowy zakres działania Wydziału określa Zarządzenie Nr 2496/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju Miasta.GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:

- od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00

- Referat Miejskie Centrum Dialogu - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 18.00Struktura wydziału:
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz - WR-01
Samodzielne Stanowisko Ds. Opiniowania Wniosków o Uruchomienie Konsultacji - WR-02
Referat Ds. Rewitalizacji - WR-03
Miejskie Centrum Dialogu - WR-04
Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki - WR-05
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - WR-06
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - WR-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta (1)


Wstecz