Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Samodzielne Stanowiska Ds. Organizacyjno-Budżetowych
Symbol: BZ-01
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Główny Specjalista: Aneta Dziekan
Telefon:12-616-9489
Faks: 12-616-9486
Sekretarka: Anna Szczepańska
Telefon:12-616-9496
Faks: 12-616-9486

Zakres działania:
 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska  ds. budżetowych (BZ-01) należą:


1.      Przygotowywanie projektu budżetu w zakresie działalności Biura oraz planu finansowego Biura.


2.      Prowadzenie spraw budżetowych Biura, w tym przygotowywanie wniosków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań Biura.


3.      Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań Biura.


4.      Opracowywanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie działalności Biura.


5.      Przygotowywanie planu, sprawozdania oraz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


6.      Prowadzenie ewidencji w podsystemach GRU i WYBUD.


7.       Kontrola nad prawidłowością zapisów finansowych w umowach i zleceniach przedstawianych do Generalnego Rejestru Umów.


8.      Sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów wraz z jego zmianami,


9.      Opracowywanie płynności finansowej wydatków budżetowych w aplikacji PF-PRO.


10.  Koordynacja i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem planów, sprawozdań oraz wniosków zmian żłobków samorządowych pod względem finansowym.


11.  Realizacja w zakresie finansowym zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.


 


 


 Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska  ds. organizacyjnych (BZ-01) należą:


 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Biura;
2. ewidencja i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej;
3. obsługa podsystemu RISS;
4. obsługa skrzynki wydziałowej funkcjonującej w ramach aplikacji Servo-ePUAP;
5. koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane do Biura za pomocą IDZ;
6. koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie RCP;
7. koordynowanie zadań dotyczących publikacji w BIP, nadzór nad kompletnością i aktualnością publikowanych informacji;
8. koordynowanie działań związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji; współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UMK oraz obsługa aplikacji informatycznej Systemu Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
9. publikowanie informacji w Serwisie Informacyjnym UMK, w tym obsługa systemu INTEGRATOR;
10. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura;
11. prowadzenie ewidencji rachunków oraz faktur;
12. ewidencjonowanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących zadań Biura;
13. prowadzenie ewidencji gospodarowania składnikami majątkowymi Biura;
14. prowadzenie biblioteki wydziałowej oraz obsługa w tym zakresie systemu SOKU;
15. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej, obsługa systemu ISZ.
Wstecz