Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Samodzielne Stanowiska Ds. Organizacyjno-Budżetowych
Symbol: BZ-01
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Główny Specjalista: Aneta Dziekan
Telefon:12-616-9489
Faks: 12-616-9486
Sekretarka: Anna Szczepańska
Telefon:12-616-9496
Faks: 12-616-9486

Zakres działania:

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska  ds. budżetowych (BZ-01) należą:


1. Przygotowywanie projektu budżetu w zakresie działalności Biura oraz planu finansowego Biura.
2. Prowadzenie spraw budżetowych Biura, w tym przygotowywanie wniosków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań Biura.
3. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań Biura.
4. Opracowywanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie działalności Biura.
5.Przygotowywanie planu, sprawozdania oraz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6.Prowadzenie ewidencji w podsystemach GRU i WYBUD.
7.Kontrola nad prawidłowością zapisów finansowych w umowach i zleceniach przedstawianych do Generalnego Rejestru Umów.
8.Sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów wraz z jego zmianami,
9.Opracowywanie płynności finansowej wydatków budżetowych w aplikacji PF-PRO.
10.Koordynacja i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem planów, sprawozdań oraz wniosków zmian żłobków samorządowych pod względem finansowym.
11.Realizacja w zakresie finansowym zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska  ds. organizacyjnych (BZ-01) należą:


1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Biura;
2. Ewidencja i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej;
3. Obsługa podsystemu RISS;
4. Obsługa skrzynki wydziałowej funkcjonującej w ramach aplikacji Servo-ePUAP;
5. Koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane do Biura za pomocą IDZ;
6. Koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie RCP;
7. Koordynowanie zadań dotyczących publikacji w BIP, nadzór nad kompletnością i aktualnością publikowanych informacji;
8. Koordynowanie działań związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji; współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UMK oraz obsługa aplikacji informatycznej Systemu Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
9. Publikowanie informacji w Serwisie Informacyjnym UMK, w tym obsługa systemu INTEGRATOR;
10. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura;
11. Prowadzenie ewidencji rachunków oraz faktur;
12. Ewidencjonowanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących zadań Biura;
13. Prowadzenie ewidencji gospodarowania składnikami majątkowymi Biura;
14. Prowadzenie biblioteki wydziałowej oraz obsługa w tym zakresie systemu SOKU;
15. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej, obsługa systemu ISZ.Wstecz