Biuro Ds. Ochrony Zdrowia
Symbol: BZ
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9496
Faks: 12-616-9486
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Michał Marszałek

Zakres działania:

sprawy ochrony zdrowia mieszkańców Miasta Krakowa.
Biuro sprawuje nadzór nad :
1/ szpitalami miejskimi tj.:
 - Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza
 - Szpitalem  Specjalistycznym im.S.Żeromskiego
2/ Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym 
3/ żłobkami samorządowymi Miasta Krakowa.


ZARZĄDZENIE NR 1738/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ochrony Zdrowia


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców


 

    Obsługa osób niesłyszących:  

  • 1. Ryszard Osiński, p.o. Kierownika Referatu ds. żłobków (BZ-03), pok 208

 

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców Miasta Krakowa  dostępna jest pod numerem 12 661-22-40Struktura biura:
Samodzielne Stanowiska Ds. Organizacyjno-Budżetowych - BZ-01
Referat Zdrowia - BZ-02
Referat Ds. Żłobków - BZ-03
Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz - BZ-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Ds. Ochrony Zdrowia (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-06-05 10:15:16
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-05-25 15:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-08 16:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-04 10:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-20 12:00:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-04-05 09:34:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-03-28 13:59:45
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-03-05 08:20:07
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2018-01-31 09:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-26 10:18:30
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja