Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Referat Informacji oraz Współpracy Zagranicznej
Symbol: BR-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1306
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Kubowicz

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Informacji oraz Współpracy Zagranicznej (BR-05) należy:


1. Wykonywanie zadań z zakresu komunikacji społecznej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.
2. Redakcja, publikacja oraz aktualizacja informacji zamieszczanych w Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków oraz na portalach społecznościowych.
3. Organizowanie konferencji prasowych Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa lub wyznaczonych przez niego przedstawicieli.
4. Uczestnictwo w spotkaniach Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z dziennikarzami.
5. Współpraca z pozostałymi referatami Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, w zakresie kształtowania polityki medialnej.
6. Monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych.
7. Reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach, przygotowywanie tekstów sprostowań oraz przekazywanie ich do mediów.
8. Przygotowanie codziennych serwisów prasowych.
9. Współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Krakowa.
10. Redakcja stron Rady Miasta Krakowa w Dwutygodniku Miejskim KRAKÓW.PL zgodnie z przyjętymi terminami i zawartymi umowami.
11. Planowanie, organizacja i obsługa kancelaryjno-biurowa wyjazdów zagranicznych Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i radnych oraz wizyt delegacji zagranicznych, współdziałanie w tym zakresie z Referatem Organizacyjnym oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.Wstecz