Wydział Mieszkalnictwa

Referat Rozliczeń Finansowych Ze Wspólnotami Mieszkaniowymi
Symbol: ML-07
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8282
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Dybczyk

Zakres działania:

1) Planowanie środków budżetowych na zabezpieczenie zobowiązań Gminy z tytułu udziału w kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz z tytułu udziału w kosztach mediów.
2) Analiza kształtowania się wysokości stawek zaliczek przekazywanych wspólnotom mieszkaniowym.
3) Analiza rocznych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
4) Weryfikacja dokumentów finansowych, jako podstawy do ustalania faktycznych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej przypadających na Gminę Miejską Kraków.
5) Rozliczanie zaliczek wpłaconych wspólnotom mieszkaniowym na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w części przypadającej na udział Gminy Miejskiej Kraków.
6) Rozliczanie wpłaconych kwot z tytułu partycypacji w kosztach mediów w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części przypadającej na udział Gminy Miejskiej Kraków.
7) Przekazywanie do Zarządu Budynków Komunalnych informacji o wysokości kwot podlegających rozliczeniu ze wspólnotami na podstawie sald rocznych  kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
8) Wprowadzanie rocznego rozliczenia udziałów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami Granit.
9) Reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy.
10) Reprezentowanie i wyrażanie woli Skarbu Państwa w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Skarbu Państwa.
11) Uczestniczenie pełnomocnika Gminy w zebraniach wybranych wspólnot mieszkaniowych dotyczących spraw finansowych.
12) Uczestniczenie w wizjach lokalnych budynków wspólnot z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.Wstecz