Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Symbol: OC
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8954
Faks: 12-616-8961
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Bogdan Klimek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Jerzy Mądrzyk
Telefon:12-616-8954

Zakres działania:

sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrony cywilnej, sytuacji kryzysowych.


ZARZĄDZENIE NR 3437/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


ZARZĄDZENIE NR 664/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa 


Uwagi:
  • Godziny obsługi mieszkańców

        Obsługa osób niesłyszących:  

    Krzysztof Jaracz, Inspektor, Referat-Centrum Zarządzania Kryzysowego (OC-02), ul.Rozrywka 26, 31-148 Kraków.


Struktura wydziału:
Referat Ds. Bezpieczeństwa Publicznego - OC-01
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - OC-02
Referat Ochrony Przed Powodzią - OC-03
Referat Analiz Systemu Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego - OC-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (4)


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2005-09-21
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2018-09-20