Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Symbol: SO-03-3
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5108
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marcin Grabowski

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.
4. Współpraca z komornikami sądowymi, sądami, urzędami miast i gmin, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi Wydziałami w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
5. Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1.
7. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
8. Przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
9. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
10. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
11. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do organu wyższej instancji.
12. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 18.00
                              
tel. w godz. 7.40-15.30:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
12 616 5081; 12 616 5082, pok. 309
 - nazwiska na litery: 
G, J, L,S,V
12 616 5083; 12 616 5069, pok. 310 
- nazwiska na litery:  I,M,R,Ś,W,Z,Ż
12 616 5106; 12 616 5107, pok. 311 - nazwiska na litery:  D,K,P,U
12 616 5085; pok. 312 - nazwiska na litery: A,B,C,Ć,E,F,H,N,Ł,O, T


Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
12 616 5069, pok 310
- nazwiska na litery: A-Ż

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30Wstecz