Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Symbol: SO-03-3
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5108
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Pierzchała

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej.
4. Współpraca z komornikami sądowymi, sądami, urzędami miast i gmin, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi Wydziałami w zakresie przekazywania informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
5. Współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1 i 2.
7. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
9. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
10. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
11. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
12. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych do organu wyższej instancji.
13. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylających bądź zmieniających decyzje w ww. sprawach.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 18.00
                              
tel. w godz. 7.40-15.30:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
12 616 5081; 12 616 5082, pok. 309
 - nazwiska na litery: A,
B, C, Ć,  G, H, J, L,S
12 616 5083; 12 616 5069, pok. 310 
- nazwiska na litery: I, Ł, M, N, O, R, U, W, Ś, P, Ż
12 616 5106, 12 616 5107, pok. 311 - nazwiska na litery: D, E, F, K, T, V, Z

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:
12 616-5085, pok 312
- nazwiska na litery: A-Ż

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30Wstecz