Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych
Symbol: SO-03-2
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5101, 12-616-5048
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Talik

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń opiekuńczych.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust1.
5. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
6. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
7. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych do organu wyższej instancji.
8. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń opiekuńczych.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 18.00

Tel. w godz. 7.40 do 15.30 :

12 616 5002 - nazwiska na literę K,O
12 616 5048 - nazwiska na litery A,B,C,Ć,I,P
12 616 5047 - nazwiska na litery D,E,F,G,H,P
12 616 5115 - nazwiska na litery M,N,T,Z
12 616 5034 - nazwiska na litery S,Ś,U,Ż,L
12 616 5292 - nazwiska na litery J,Ł,R,T,W,V

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30


Wstecz