Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych
Symbol: SO-03-1
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5092, 12-616-5086
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Janina Kowalska

Zakres działania:

1. Weryfikacja pod względem merytorycznym przyjętych wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem".
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w ust.1, zwanych dalej świadczeniami.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust.1.
5. Przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń.
6. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji.
7. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń.
8. Wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
9. W ramach Referatu funkcjonują stanowiska ds. przyjmowania i weryfikacji wniosków. Do ich zadań należy:
a) wydawanie druków wniosków oraz innych formularzy o przyznanie prawa do świadczeń,
b) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń, ich weryfikacja pod względem formalnym oraz rejestracja w systemie SWR,
c) wystawianie pisemnego wezwania do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty dla osoby ubiegającej się o świadczenia,
d) udzielanie informacji w zakresie, o którym mowa w lit. a i b,
e) przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków o świadczenia.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów w lokalizacjach:
- ul.Stachowicza 18 : pn. - pt.  od  7.40 do 18.00 tel. 12 616 5009

- os. Zgody 2, I piętro, pok 117pn. - pt.  od  7.40 do 15.30, tel. 12 616 8729, fax: 12 616 8781 
- ul. Wielicka 28A (parter po prawej stronie), jedno stanowisko Referatu ds.Zasiłków  Rodzinnych : pn. - pt.  od  8.00 do 15.00 w okresie od 01 września  do 31 października.

 
Dostęp do dokumentacji tylko na ul.Stachowicza 18 w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30


 Wstecz