Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
Symbol: SA-07-1
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Faks: 12-616-5620
Starszy Inspektor: Magdalena Piech
Adres:Wielicka 28a
30-552 Kraków
Telefon:12-616-5630

Zakres działania:
1. Wspieranie działalności gospodarczej podejmowanej i wykonywanej przez przedsiębiorców, w tym udzielanie informacji:
1) obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy,
2) w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących wpisach, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, wykreślenia z CEIDG, wypełniania druku CEIDG-1,
3) o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
4) o procedurach obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorców, w związku z działalnością gospodarczą,
5) o instytucjach organizujących lokalne fundusze finansujące przedsiębiorstwa innowacyjne.
2. Udzielanie informacji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne.
3. Realizacja zadań dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego:
1) udostępnianie Polskiej Klasyfikacji Działalności,
2) wydawanie urzędowych formularzy, wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
3) udzielanie informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
4. Podjęcie we współpracy z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej dla młodych ludzi, w zakresie możliwości zakładania firm w Krakowie:
1) nawiązywanie kontaktów z władzami krakowskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych,
2) przygotowanie materiałów informacyjnych (prezentacje),
3) uczestnictwo pracowników Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w spotkaniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez krakowskie uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne.
5. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w:
1) ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa,
2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
6. Udostępnianie przedsiębiorcom wydawnictw, informatorów związanych z zagadnieniami działalności gospodarczej w kraju i w Unii Europejskiej (we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta).
7. Koordynacja i aktualizacja strony internetowej Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.
8. Współpraca z instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej na podstawie porozumień podpisanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektorów krakowskich oddziałów: Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .
9. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców na podstawie porozumień Urzędu Miasta Krakowa z tymi instytucjami.
10. Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.
11. Użytkowanie podsystemu POGOS.
12. Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.

Uwagi:
Magdalena Piech pełni funkcję koordynatora tel. 12 616 56 30


Wstecz