Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych

Referat Postępowań Meldunkowych
Symbol: SA-02-2
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9345
Faks: 12-616-9335
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Alicja Augustynek

Zakres działania:
1. Wydawanie decyzji administracyjnych:
1) w sprawach zameldowania ,
2) w sprawach wymeldowania ,
3) w sprawie anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania ,
4) w sprawie ustalenia charakteru pobytu .
2. Użytkowanie podsystemu ewidencji ludności ELUD i aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.
3. Użytkowanie podsystemu Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.

Uwagi:

 

 Wstecz