Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Referat Marketingu Turystycznego
Symbol: IP-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6064
Faks: 12-616-1122
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Przybyła-Mozgawa

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Marketingu Turystycznego (IP-06) należą sprawy:
1) Współpraca z przedstawicielami samorządów, branży turystycznej i innymi organizacjami w zakresie promocji turystycznej Krakowa.
2) Organizacja udziału Miasta w targach, wystawach, prezentacjach krajowych i zagranicznych o charakterze turystycznym.
3) Pozyskiwanie i organizacja wizyt dziennikarzy branżowych i branżowych wizyt studyjnych(press trip i study tour) oraz monitoring prasy branżowej.
4) Opracowanie wpisów do wydawnictw o charakterze turystycznym.
5) Zlecanie wykonania i zakupu materiałów wystawienniczych, wykorzystywanych w zakresie promocji turystycznej.
6) Aktualizacja treści stron internetowych i miejskich serwisów internetowych dot. turystyki oraz nadzór nad ich merytoryczną zawartością; koordynacja współpracy w zakresie zawartości miejskich serwisów internetowych z oficjalnym miejskim portalem turystycznym Krakow.travel.
7) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta oraz Dyrektora Wydziału.Wstecz