Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Kancelaryjny
Symbol: AU-05
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8046
Faks: 12-616-8048
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Sarga

Zakres działania:


  1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, poprzez obsługę stanowisk w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Rynku Podgórskim 1 w zakresie:    • rejestracji pism w systemie SOS, RISS; przygotowanie wydruków przyjętej korespondencji; przekazanie zarejestrowanej poczty na stanowiska merytoryczne Wydziału; przekazanie przyjętej korespondencji do innych komórek organizacyjnych Urzędu.


  2. Prowadzenie rejestrów korespondencji i wniosków wpływających do Wydziału dla Referatów Ustalania Warunków Zabudowy (1-6) i Referatu Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Referatów Postepowań Administracyjnych, Referatu Postępowań Nieprocesowych w zakresie wszystkich kategorii a dla Referatu Organizacyjnego i Referatu Prawnego w zakresie kategorii ?0? i ?670? w tym: - rejestracja spraw, - przypięcia pism do spraw w systemie SOS, RISS, - przekazanie poczty na stanowiska inspektorów.


  3. Obsługa techniczno-administracyjna Wydziału w zakresie wysyłki poczty ? obsługa w systemie Spedycja, - rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, - pieczętowanie zatwierdzonych projektów budowlanych.


  4. Prowadzenie RWDZ.


  5. Wprowadzanie danych zgłoszeń z projektem budowlanym do BIP.


  6. Obsługa skrzynki elektronicznej E-puap.


Wstecz