Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Kancelaryjny
Symbol: AU-05
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8046
Faks: 12-616-8048
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Sarga

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Kancelaryjnego (AU-05) należą sprawy: 1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, poprzez obsługę stanowisk w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Rynku Podgórskim 1 w zakresie:
  - rejestracji pism w systemie RISS,
  - przygotowanie wydruków przyjętej korespondencji,
  - przekazanie zarejestrowanej poczty na stanowiska merytoryczne Wydziału,
  - przekazanie przyjętej korespondencji do innych komórek organizacyjnych Urzędu.

 2. Prowadzenie rejestrów korespondencji i wniosków wpływających do Wydziału dla Referatów Ustalania Warunków Zabudowy (1-6) i Referatu Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Referatów Postepowań Administracyjnych, Referatu Postępowań Nieprocesowych w zakresie wszystkich kategorii a dla Referatu Organizacyjnego i Referatu Prawnego w zakresie kategorii ?0? i ?670? w tym: - rejestracja spraw, - przypięcia pism do spraw w systemie RISS, - przekazanie poczty na stanowiska inspektorów.

 3. Obsługa techniczno-administracyjna Wydziału w zakresie wysyłki poczty ? obsługa w systemie Spedycja, - rozdzielanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, - pieczętowanie zatwierdzonych projektów budowlanych.

 4. Prowadzenie RWDZ.

 5. Wprowadzanie danych zgłoszeń z projektem budowlanym do BIP.

 6. Obsługa skrzynki elektronicznej E-puap.administracyjna


Wstecz