Referat Prawny

Stanowisko Ds. Interpelacji
Symbol: AU-03-3
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, Kraków

Zakres działania:

Stanowisko ds. Interpelacji (AU-03-3):  1. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wystąpienia poselskie i senatorskie dotyczące zakresu działania Wydziału (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie);

  2. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru stanowisk odnośnie możliwości udostępniania informacji publicznych zawartych w treściach interpelacji radnych oraz w treściach projektów odpowiedzi;

  3. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie);

  4. przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Organizacji i Nadzoru odpowiedzi na interwencje kierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa (prowadzenie wewnętrznego rejestru w tym zakresie);

  5. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Kancelarii Prezydenta w związku ze spotkaniami Prezydenta Miasta Krakowa z mieszkańcami;

  6. redagowanie wprowadzanych zmian w Kartach usług/ procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/ procedur wewnętrznych Wydziału i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru;

  7. koordynowanie i ewidencjonowanie odpowiedzi udzielanych na zapytania pochodzące od Policji, Prokuratury, innych organów ścigania, sądów powszechnych, urzędów skarbowych i komorników oraz innych organów państwa prowadzących postępowania kontrolne i wyjaśniające.


Wstecz