Referat Prawny

Stanowisko Ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej
Symbol: AU-03-2
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, Kraków
Główny Specjalista: Anna Korman
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-8082

Zakres działania:

Stanowisko ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej (AU-03-2):  1. kontrola wewnętrzna postępowań prowadzonych w Wydziale;
  2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi dotyczące Wydziału, ich ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Kontroli Wewnętrznej;
  3. współpraca w przygotowywaniu kompleksowych odpowiedzi na zapytania dziennikarskie i przekazywanie do wydziałów za pośrednictwem Biura Prasowego.


Wstecz