Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Prawny
Symbol: AU-03
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8072
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Libera

Zakres działania:
sprawy realizowane przez niżej wymienione stanowiska:

Struktura referatu:
Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej - AU-03-1
Stanowisko Ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej - AU-03-2
Stanowisko Ds. Interpelacji - AU-03-3


Wstecz