Kancelaria Prezydenta
Symbol: KP
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1385
Faks: 12-616-1707
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Anna Frankiewicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Agnieszka Staniszewska-Mól
Telefon:12-616-1385
Faks:12-616-1414
Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Sabatowicz
Telefon:12-616-1521
Faks:12-616-1742

Zakres działania:

Zarządzenie Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta.  


Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta należą sprawy związane z funkcjonowaniem gabinetów Prezydenta i Zastepców Prezydenta, przygotowywania udziału w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach panstwowych, współpracy krajowej oraz zagranicznej.


Zarządzenie Nr 184/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie szczegółowego zakresu działania uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej.


Uwagi:

Zobacz też:

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

 

 


Struktura kancelarii:
Biuro Współpracy Zagranicznej - KP-01
Stanowiska Ds. Spotkań z Mieszkańcami - KP-02
Biuro Współpracy Krajowej - KP-03
Referat Organizacyjny - KP-04
Kancelaria Tajna - KP-05
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PO


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Kancelaria Prezydenta (6)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-10-10 14:15:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-08 08:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-07-12 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-05 09:35:03
TERESA CHAIM
 Edycja
2018-05-14 10:00:12
TERESA CHAIM
 Edycja
2018-05-08 13:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-01 07:00:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-25 15:15:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-10 10:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-02-07 10:48:36
TERESA CHAIM
 Edycja