Wydział Organizacji i Nadzoru
Symbol: OR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1211, 51-953-3120
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Magistratu: Marta Nowak
Zastępca Dyrektora Ds. Personalnych: Barbara Skrabacz-Matusik
Telefon:12-616-1211
Zastępca Dyrektora Ds. Organizacyjnych: Piotr Bukowski
Telefon:12-616-1211

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą sprawy organizacji i funkcjonowania Magistratu oraz kadrowe pracowników Magistratu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zajmuje się także sprawami e-administracji i społeczeństwa informacyjnego; w jego strukturze funkcjonuje także Inspektor Ochrony Danych, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa


Zarządzenie Prezydenta nr 1857/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.


Uwagi:

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Plac Wszystkich Świętych 3/4

  • 1. Słowik Magdalena, Inspektor, Stanowiska ds. pracowniczych (OR-11), pok. nr 232
  • 2. Dudek Tomasz , Inspektor, Referat Interpelacji I Informacji Publicznej (OR-03), pok. nr 308
  • 3. Arkusiewicz Elżbieta, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 7

    os. Zgody 2

  • 1. Bogusława Lewińska, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 110


Struktura wydziału:
Referat Kancelaria Magistratu - OR-01
Referat Regulacji Normatywnych - OR-02
Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji - OR-03
Oddział Społeczeństwa Informacyjnego - OR-04
      Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
      Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2
Referat Archiwum - OR-05
Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe - OR-06
Referat Zarządzania Kadrami - OR-07
Stanowiska Ds. Zarządzania Projektami - OR-08
Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością - OR-09
      Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1
Oddział Zamówień Publicznych - OR-10
Stanowiska Ds. Pracowniczych - OR-11
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - OR-12
Zespół Inspektora Ochrony Danych - OR-13


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru (5)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-09-24 10:15:21
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-09-20 12:15:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-09-04 13:15:22
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-09-04 08:36:54
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-09-03 11:45:09
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-09-03 07:00:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-08-30 10:00:09
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-08-29 08:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-08-20 15:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-08-10 07:23:50
BEATA PYCH-WALA
 Edycja