Wydział Mieszkalnictwa
Symbol: ML
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8241, 12-616-8242
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Andrzej Poznański
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Dorota Jankowska-Matus
Zastępca Dyrektora Wydziału: Edward Siatka
Telefon:12-616-8251

Zakres działania:

Sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta za wyjątkiem sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Miasta.


Zakres działania Wydziału Mieszkalnictwa został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1355/2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.


Uwagi:
  • Godziny obsługi

        Obsługa osób niesłyszących:  

    • Barbara Cepowska, Inspektor - pokój nr 111; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)
    • Agnieszka Nowak, p.o. Kierownika Referatu - pokój nr 100; Referat Przedłużeń Umów Najmu (ML-10)
    • Beata Walczy, Starszy Inspektor - pokój nr 114; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)

 Struktura wydziału:
Referat Regulacji Tytułów Prawnych - ML-01
Referat Pomocy Mieszkaniowej - ML-02
Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa - ML-03
Referat Wspólnot Mieszkaniowych - ML-04
Referat Inwestycji i Remontów - ML-05
Referat Organizacyjny - ML-06
Referat Rozliczeń Finansowych Ze Wspólnotami Mieszkaniowymi - ML-07
Referat Postępowań Eksmisyjnych - ML-08
Referat Ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi - ML-09
Referat Przedłużeń Umów Najmu - ML-10


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Mieszkalnictwa (36)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-01-16 09:15:32
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-15 13:48:02
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-01-15 07:41:34
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-01-11 09:15:17
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2018-12-07 09:15:41
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2018-12-06 08:33:26
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2018-10-31 07:00:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-16 13:15:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-08 14:15:21
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-09-25 15:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja