Wydział Mieszkalnictwa
Symbol: ML
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8241, 12-616-8242
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Katarzyna Izdebska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Natasza Kucharska
Telefon:12-616-8245
Zastępca Dyrektora Wydziału: Edward Siatka
Telefon:12-616-8251

Zakres działania:

Sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta za wyjątkiem sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Miasta.


Zakres działania Wydziału Mieszkalnictwa został określony Zarządzeniem Nr 1599 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.


Uwagi:
  • Godziny obsługi

        Obsługa osób niesłyszących:  

    • Barbara Cepowska, Inspektor - pokój nr 111; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)
    • Agnieszka Nowak, Inspektor - pokój nr 110; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)
    • Beata Walczy, Inspektor - pokój nr 114; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)

 Struktura wydziału:
Referat Regulacji Stanów Prawnych - ML-01
Referat Pomocy Mieszkaniowej - ML-02
Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa - ML-03
Referat Wspólnot Mieszkaniowych - ML-04
Referat Inwestycji i Remontów - ML-05
Referat Organizacyjny - ML-06
Referat Rozliczeń Finansowych Ze Wspólnotami Mieszkaniowymi - ML-07
Referat Postępowań Eksmisyjnych - ML-08
Referat Ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi - ML-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Mieszkalnictwa (36)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-01-16 08:06:28
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2018-01-09 09:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-12-08 14:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-22 13:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-22 08:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-17 13:00:33
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-17 07:48:47
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-16 12:45:22
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-16 08:39:00
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-13 11:06:47
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja