Wydział Edukacji
Symbol: EK
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5200
Faks: 12-616-5201
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dariusz Domajewski
Telefon:12-616-5200
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Magdalena Węgrocka-Szwalec
Telefon:12-616-5200

Zakres działania:

Wydział prowadzi sprawy oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, monitoruje działalność Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz prowadzi obsługę Zastępcy Prezydenta w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych.


ZARZĄDZENIE Nr 2144/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.08.2017 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.


 


Uwagi:
 • Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

   

      Obsługa osób niesłyszących:  


  • 1. Mariola Jezuita, pok. nr 604
  • 2. Krzysztof Budzan, pok. nr 614

    • Struktura wydziału:
  Referat Jakości i Promocji Edukacji - EK-01
  Referat Szkół Ogólnokształcących - EK-02
  Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek - EK-03
  Referat Oświatowych Systemów Informatycznych i Projektów Edukacyjnych - EK-04
  Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych - EK-05
  Referat Ekonomiczny - EK-06
  Referat Infrastruktury Oświaty - EK-07


  Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
  Lista procedur realizowanych przez Wydział Edukacji (10)


  Wstecz  Dziennik zmian dokumentu:


  2018-01-15 11:59:54
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2018-01-05 08:44:13
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2017-12-11 07:00:16
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2017-12-08 13:52:10
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2017-12-08 07:21:24
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2017-12-04 13:54:13
  WOJCIECH KALETA
   Edycja
  2017-12-01 15:15:16
  ADMINISTRATOR TECHNICZNY
   Edycja
  2017-11-22 13:15:27
  ADMINISTRATOR TECHNICZNY
   Edycja
  2017-11-22 08:15:27
  ADMINISTRATOR TECHNICZNY
   Edycja
  2017-11-03 12:00:11
  ADMINISTRATOR TECHNICZNY
   Edycja