Urząd Miasta Krakowa

 

Kierownictwo Urzędu Miasta Krakowa

 

 

Lista Wydziałów UMK

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia - BZ
Biuro Funduszy Europejskich - BE
Biuro Kontroli Wewnętrznej - BK
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych - MS
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - KZ
Biuro Planowania Przestrzennego - BP
Biuro Prasowe - BI
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji - MR
Biuro Skarbnika - BS
Kancelaria Prezydenta - KP (Biuro Współpracy Krajowej, Biuro Współpracy Zagranicznej)
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa - BR
Urząd Stanu Cywilnego - SC
Wydział Architektury i Urbanistyki - AU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OC
Wydział Budżetu Miasta - BM
Wydział Edukacji - EK
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców - KM
Wydział Finansowy - FK
Wydział Geodezji - GD
Wydział Gospodarki Komunalnej - GK
Wydział Informatyki - IT
Wydział Kształtowania Środowiska - WS
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KD
Wydział Mieszkalnictwa - ML
Wydział Obsługi Urzędu - OU
Wydział Organizacji i Nadzoru - OR
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji - WP
Wydział Podatków i Opłat - PD
Wydział Promocji i Turystyki - PT
Wydział Rozwoju Miasta - WR
Wydział Skarbu Miasta - GS
Wydział Sportu - SP
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
Wydział Spraw Społecznych - SO
Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa - ZA
Zespół Radców Prawnych - PR


Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-18 15:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-18 13:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-18 12:15:14
MARIAN WNĘK
 Edycja
2017-10-17 14:30:19
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2017-10-17 13:00:33
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-17 11:25:20
MARIAN WNĘK
 Edycja
2017-10-17 10:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-17 09:04:00
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2017-10-17 07:48:47
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2017-10-17 07:48:10
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja