Urząd Miasta Krakowa

 

Kierownictwo Urzędu Miasta Krakowa

 

 

Lista Wydziałów UMK

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia - BZ
Biuro Funduszy Europejskich - BE
Biuro Kontroli Wewnętrznej - BK
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych - MS
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - KZ
Biuro Planowania Przestrzennego - BP
Biuro Prasowe - BI
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji - MR
Biuro Skarbnika - BS
Kancelaria Prezydenta - KP (Biuro Współpracy Krajowej, Biuro Współpracy Zagranicznej)
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa - BR
Urząd Stanu Cywilnego - SC
Wydział Architektury i Urbanistyki - AU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OC
Wydział Budżetu Miasta - BM
Wydział Edukacji - EK
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców - KM
Wydział Finansowy - FK
Wydział Geodezji - GD
Wydział Gospodarki Komunalnej - GK
Wydział Informatyki - IT
Wydział Inwestycji - WI
Wydział Kształtowania Środowiska - WS
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KD
Wydział Mieszkalnictwa - ML
Wydział Obsługi Urzędu - OU
Wydział Organizacji i Nadzoru - OR
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji - WP
Wydział Podatków i Opłat - PD
Wydział Promocji i Turystyki - PT
Wydział Rozwoju Miasta - WR
Wydział Skarbu Miasta - GS
Wydział Sportu - SP
Wydział Spraw Administracyjnych - SA
Wydział Spraw Społecznych - SO
Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa - ZA
Zespół Radców Prawnych - PR


Dziennik zmian dokumentu:


2017-01-23 09:34:31
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
 Edycja
2017-01-20 13:41:16
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-01-20 12:45:23
SŁAWOMIR KLEPACZ
 Edycja
2017-01-20 09:01:43
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2017-01-18 14:30:37
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2017-01-18 14:15:18
DOROTA KUREK
 Edycja
2017-01-18 09:30:15
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2017-01-17 10:45:19
ANNA ADAMIK-ŚLIWA
 Edycja
2017-01-17 10:21:06
MARTA SERAFIN
 Edycja
2017-01-17 08:13:33
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja