Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia psychicznego do udziału w konsultacjach w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2021.

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w związku z rozpoczęciem prac nad planowaną kolejną edycją Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia psychicznego, w tym obszary programów polityki zdrowotnej w przyjętej perspektywie trzyletniej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażanie opinii do kolejnej edycji Programu poprzez zgłoszenie sugestii, uwag, opinii lub propozycji programów polityki zdrowotnej.

 

Programy powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie celów operacyjnych zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1166/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 oraz w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018. Poniżej w celu ewentualnego wykorzystania zamieszczono linki do obu ww. edycji Programu:

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

 

Pod następującymi linkami dostępne są sprawozdania za lata 2013-2015 oraz za rok 2016 z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 oraz opis programu:

 

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2016 - 2018 za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2013 - 2015 za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2013 - 2015 za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2013 - 2015 za rok 2013

Załącznik do sprawozdania z realizacji MPOZP na lata 2013 - 2015 - opis programu

 

Propozycje (w tym projekty programów polityki zdrowotnej), sugestie i uwagi wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 15 marca 2018 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Krystyną Teresą Włosik – pracownikiem Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 91 98.

Nadesłane propozycje zostaną przedstawione Krakowskiej Radzie Zdrowia Psychicznego, powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Komisji Zdrowia, Profilaktycznej oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa, samorządom zawodów medycznych a także instytucjom działającym w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie Krakowa, w celu uzyskania stosownych rekomendacji, pozwalających na złożenie projektu programu zdrowotnego do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

 

Podsumowanie wyników I etapu konsultacji w zakresie planowanej realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021