BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg

(Nr ref. 05-18) – 2 etaty

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska wybrano 1 osobę, która spełniła wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 

1. Milena Ogłaza Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Milena Ogłaza spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ MIKOŁAJEWSKI
Osoba publikująca:
EDYTA DUDEK
Data wytworzenia:
2018-02-16
Data publikacji:
2018-02-16
Data aktualizacji:
2018-02-16