Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa

- Krakowski program małej retencji wód opadowych na rok 2018

 

 

 

UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” na rok 2018 


Zobacz także:


Rozliczenie dotacji:

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2018 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą | pobierz wniosek w formacie word
 

wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2018 dla przedsiębiorcy | pobierz wniosek w formacie word

 


Przyznane dotacje na rok 2018:

Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2018:

 

 

RETENCJA 3/2018 - lista z dnia 05.04.2018 r. zmieniająca listę RETENCJA 1/2018 - lista z dnia 11.01.2018 r.

 

RETENCJA 4/2018 - lista z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca listę RETENCJA 2/2018 - lista z dnia 03.04.2018 r.

 

RETENCJA 5/2018 - lista z dnia 17.05.2018 r.