BIP MJO - Zespół Szkół nr 1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


nauczyciela przedmiotów zawodowych - informatyka

 

 

1. Wymagania formalne

 

wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- Posiada obywatelstwo polskie - Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela - Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych - Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne - Przestrzega podstawowe zasady moralne.

 

3. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów:

 

1. Administracja bazami danych

2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

3. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

4. Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego

 

5. Wymagane dokumenty:

 

Curriculum Vite

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać na adres mail: poczta@tk.krakow.pl lub składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3 w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 31 stycznia 2018r. tel. 12/411-54-34

 

7. Ilość etatów

 

pełny etat tj.18/18 na zastępstwo do 30 czerwca 2018r.

 

 

Dyrektor mgr Beata Śliwa