BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KURATOR MUZEUM

 

1. Wymagania formalne

• stopień doktora habilitowanego w zakresie historii lub historii sztuki

• specjalizacja w zakresie dziejów, kultury lub sztuki Krakowa

• udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie dziejów, kultury lub sztuki Krakowa

• udokumentowane predyspozycje do samodzielnej realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

• przynajmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i zespołami badawczymi

• doświadczenie w opracowaniu projektów badawczych i rozwojowych

• doświadczenie w zakresie redakcji naukowej czasopism i innych wydawnictw naukowych

• znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu funkcjonowania jednostki naukowej

• znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków na działalność naukową (programy MNiSW, NCN, NCBR, NPRH i inne)

• znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego lub niemieckiego

• dobra znajomość pakietu Microsoft Office

• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność

2. Zakres obowiązków

• koordynowanie działalności naukowej pracowników Muzeum

• nadzór nad wyborem i opracowaniem projektów badawczych i prac rozwojowych realizowanych w Muzeum

• tworzenie zespołów badawczych w Muzeum i koordynowanie ich prac

• nadzór nad ewidencjonowaniem działalności naukowej Muzeum i jej pracowników

• redakcja naukowa czasopism i innych publikacji wydawanych przez Muzeum

• nadzór nad pozyskiwaniem środków na działalność naukową (programy MNiSW, NCN, NCBR, NPRH i inne)

• odpowiedzialność za współpracę Muzeum z innymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą

• nadzór nad procesem opracowania naukowego muzealiów

• opiniowanie scenariuszy wystaw i raportów z ich realizacji

• przygotowanie naukowych recenzji publikacji wydawanych przez Muzeum

• przeprowadzanie okresowych kontroli oddziałów i wystaw w Muzeum

3. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

4. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

5. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 wejście nr 5 II piętro (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Kurator Muzeum”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

7. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kurator w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa