BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 21
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO


1. Wymagania formalne

wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat oraz przygotowanie pedagigiczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego

2. Wymagania dodatkowe3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy, zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony od 02.10.2018 r do 22.06.2018 r


5. Wymagane dokumenty:
życiorys, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

kserokopia świadectw pracy

zaświadczenie o niekaralności


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 9.00 do 14.00 w terminie do 29.12.2018 r.


7. Ilość etatów
18/18
Dyrektor Ewa Nering

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 21 ()