BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leków - ZP 52/2017, data zamieszczenia: 12.12.2017

 

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

załącznik nr 1 - wzór oferty

 

załącznik nr 2 - JEDZ

 

załącznik nr 3 - oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

 

załącznik nr 4 - projekt umowy

 

załącznik nr 5 - tabela asortymentowo – cenowa

 

załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.01.2017

 

pytania i odpowiedzi - 08.01.2017

 

załącznik nr 1 - wzór oferty_zmiana - 08.01.2017

 

załącznik nr 5 - tabela asortymentowo-cenowa_zmiana - 08.01.2017


załącznik nr 1 - wzór oferty zmiana - 10.01.2018

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-10 13:44:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-10 13:43:50
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-10 13:43:34
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-08 14:39:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-08 14:35:52
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-08 14:35:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-08 14:29:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-01-08 14:28:43
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-12 12:18:57
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-12-12 12:18:06
IWONA WOLNICKA
 Publikacja