BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leków w ramach programów lekowych ZP 51/2017, data zamieszczenia: 27.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty - załącznik nr 1

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 2

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 - załącznik nr 3

Projekt umowy - załącznik nr 4

Tabela asortymentowo–cenowa - załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 6

Pytania i odpowiedzi - 11.12.2017

Pytania i odpowiedzi - 15.12.2017

Informacja z otwarcia ofert - 04.01.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8.02.2018

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
Data wytworzenia:
2017-11-27
Data publikacji:
2017-11-27
Data aktualizacji:
2018-02-08