Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Łączna powierzchnia planu - 52,2 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

LokalizacjaOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 22 grudnia 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG"

Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2018 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" obejmuje teren, na którym zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum usługowego, pełniącego funkcję centrum aktywności miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym i metropolitalnym. Plan miejscowy pozwoli szczegółowo ustalić przeznaczenie terenów, parametry i formę dla nowej zabudowy, tak aby stworzyć ramy umożliwiające ukształtowanie tego ważnego fragmentu miasta.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych