Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018

 

 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków

  

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Otwarty konkurs ofert pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” (na lata 2018-2020)


 Ogłoszenie konkursowe

(rodzaj zadania objętego konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, koszty zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2016 i 2017 - wysokość przekazanych dotacji).

 

Termin składania ofert upłynął 20 grudnia 2017 r.


Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

Termin zgłoszeń upłynął 12 grudnia 2017 r.

 

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 22/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”

 

 Wykaz złożonych ofert


Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”

 

 

 

2. Otwarty konkurs ofert pt. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne”

 


Ogłoszenie konkursowe

(rodzaj zadania objętego konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, koszty zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2016 i 2017 - wysokość przekazanych dotacji).


Termin składania ofert upłynął 26 stycznia 2018 r.


Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne”

 

Termin zgłoszeń upłynął 12 stycznia 2018 r.


Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 221/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne”

 

Wykaz złożonych ofert


Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 804/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne”

 


3. Otwarty konkurs ofert pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”


Ogłoszenie konkursowe

(rodzaj zadania objętego konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, koszty zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2016 i 2017 - wysokość przekazanych dotacji).

 

Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

 

Termin zgłoszeń upłynął 3 stycznia 2018 r.


Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

 

 Wykaz złożonych ofert

 

Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 538/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” 

4. Otwarty konkurs ofert pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”


Ogłoszenie konkursowe

(rodzaj zadania objętego konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, koszty zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2016 i 2017 - wysokość przekazanych dotacji).


Termin składania ofert upłynął 19 stycznia 2018 r.


Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.„Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 

Termin zgłoszeń upłynął 8 stycznia 2018 r.

 

Komisja konkursowa: zarządzenie Nr 222/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 

Wykaz złożonych ofert


Wyniki konkursu: zarządzenie Nr 537/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 

 

 5. Otwarty konkurs ofert pt. "Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta" (dodatkowe oferty)


Ogłoszenie konkursowe
(rodzaj zadania objętego konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin i sposób składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, koszty zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2018 i 2017 - wysokość przekazanych dotacji).

 

Termin składania ofert upłynał 23 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” (dodatkowe oferty)

 

Termin zgłoszeń upłynał 15 marca 2018 r.


Komisja konkursowa: zarządzenie nr 769/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” (dodatkowe oferty) 

6. Otwarty konkurs ofert pt. Realizacja premiery oraz wstępnej eksploatacji spektaklu teatralnego wybranego do realizacji w roku 2018 w ramach pilotażowej edycji Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017-2018

 

Ogłoszenie o konkursie oraz o naborze na członków komisji konkursowej

 

Termin składania ofert  upływa 19 kwietnia 2018 r.

 

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 12 kwietnia 2018 r.