BIP MJO - Zespół Szkół nr 1
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPRZĄTAJĄCA


1. Wymagania formalne

wykształcenie min. podstawowe;

energiczność;

dyspozycyjność;

chęć i zaangażowanie do pracy;


2. Wymagania dodatkowe3. Zakres obowiązków
Sprzątanie szkoły i inne czynności zlecone przez przełożonego praca 8 godzin dziennie


4. Warunki pracy i płacy:5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

2) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątającej

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 lub na adres mailowy poczta@tk.krakow.pl w terminie do 31 grudnia 2017r. tel. 12/411-54-34

7. Ilość etatów
pełny etat od 1.01.2018r , umowa o prace
Dyrektor mgr Beata Śliwa