BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

"Roboty Budowlane :grupa 1- Przebudowa nawierzchni drogowej, chodników i zatok parkingowych, grupa 2 - Zerwanie starej nawierzchni, usunięcie starej podbudowy i wykonanie nowej pod nawierzchnię z mas bitumicznych ZP 49/2017 data zamieszczenia: 09.11.2017 r.

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz ofertowy - załącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

opis przedmiotu zamówienia - mapy załącznik nr 2 A, B,C

opis przedmiotu zamówienia - mapy załącznik nr 2 D

oświadczenia - załącznik 3 a i 3 b

oświadczenie - załącznik nr 4

wzór umowy - załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert - 24.11.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 29.11.2017

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data aktualizacji:
2017-11-29