UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LXII/2018 09-04-2018 LXII/517/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019.   uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/516/18 opinii projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (SA-06.7340.8.36.2018 z dn. 27.03.2018 r. uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/515/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018.  uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/514/18 korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2017 - 2018. (Uchwała Nr XLVII/374/17 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 12.07.2017 r.) uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/513/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXI//2018 09-04-2018 LXII/512/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/511/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa.  uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/510/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO” (BP-03.6721.331.90.2018.JPA z dn. 12.03.2018 r.) uchwała
LXII/2018 09-04-2018 LXII/509/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Sikorki w Krakowie. (ML-02.7123.106.2018.ES z dn. 27.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/508/18

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na II kwartał 2018 roku.

uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/507/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2018 - 2019. uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/506/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/505/18 zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2017 r. (OC-01.0008.01.01.2018 z dn. 27.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/504/18 wniosku o przyznanie tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017. uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/503/18 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa. uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/502/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – REJON ULICY GALICYJSKIEJ” (BP-02.6721.293.131.2017.APU z dn. 26.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/501/18 opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II” (BP-03.6721.324.148.2018.TWO z dn. 26.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/500/18

opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach nr 199/17, 198/1, 198/2, 198/3, 198/14, 199/4, 264/3 obr. 1 Nowa Huta, 28/54, 28/143, 28/214, 52/40, 52/67, 266/10, 269/2, 270/4, 279/1, 280/1, 281/7, 282/1, 292/1, 305/1, 311/8 obr. 2 Nowa Huta, 79/3 obr. 5 Nowa Huta, 352, 353, 354, 355, 34/1, 38/1, 40/1, 42/1, 38/2, 40/2, 42/2 obr. 7 Nowa Huta, 295, 306, 307, 308, 309 obr. 8 Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie.” (AU-02-1.6733.55.2018.JPL z dn. 28.02.2018 r.)

uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/499/18 objęcia honorowym patronatem XXXIII oraz XXXIV Międzynarodową Wystawę Kotów w Krakowie. uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/498/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie (ML-02.7123.109.2018.ES z dn. 19.02.2018 r.) uchwała
LXI/2018 21-03-2018 LXI/497/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LXI/018 21-03-2018 LXI/496/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/495/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/494/18 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/493/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/492/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/491/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY – REJON ULICY ŚLIWKOWEJ” (BP-02.6721.344.34.2018.ABU z dn. 01.02.2018 r.) uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/490/18 przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług” (BP-03.6721.346.18.2018.JKJ z dn. 30.01.2018 r.) uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/489/18 objęcia honorowym patronatem „Akcji Zima 2018” uchwała
LX/2018 21-02-2018 LX/488/18 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego na os. 2 Pułku Lotniczego 45 w Krakowie (ML-02.7123.999.2017.ES z dn. 03.01.2018 r.) uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/487/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/486/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/485/18 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 157/92 obr. 7 Nowa Huta wraz z budową i przebudową drogi na działkach nr 157/90, 157/123, 299/11, 299/14, 299/42, 299/44, 162/1 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Kłosowskiego w Krakowie” uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/484/18 zmiany uchwały Nr XLVII/364/17 z dn. 12.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/483/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/482/18 inicjatywy pn. „Czyżyny czytają dzieciom” uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/481/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/480/18

opinii dla projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XIV Czyżyny (BR-04.0350.8.5.2017 z dn. 20.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/479/18 objęcia honorowym patronatem pokazu taneczno-teatralnego uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/478/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/477/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/746/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej 10c w Krakowie (ML-02.7123.889.2017.ES z dn. 12.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/475/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.886.2017.ES z dn. 05.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/474/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.880.2017.ES z dn. 28.11.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/473/18

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/472/18

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/471/18

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na I kwartał 2018 roku

uchwała