UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIX/2018 07-02-2018 LIX/487/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/486/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/485/18 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 157/92 obr. 7 Nowa Huta wraz z budową i przebudową drogi na działkach nr 157/90, 157/123, 299/11, 299/14, 299/42, 299/44, 162/1 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Kłosowskiego w Krakowie”. uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/484/18 zmiany uchwały Nr XLVII/364/17 z dn. 12.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LIX/2018 07-02-2018 LIX/483/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018. uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/482/18 inicjatywy pn. „Czyżyny czytają dzieciom” uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/481/18 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2018 uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/480/18

opinii dla projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XIV Czyżyny. (BR-04.0350.8.5.2017 z dn. 20.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/479/18 objęcia honorowym patronatem pokazu taneczno-teatralnego uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/478/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn” Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/477/18

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/746/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sołtysowskiej 10c w Krakowie (ML-02.7123.889.2017.ES z dn. 12.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/475/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.886.2017.ES z dn. 05.12.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/474/18

opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Sikorki 15 w Krakowie (ML-02.7123.880.2017.ES z dn. 28.11.2017 r.)

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/473/18

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/472/18

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
LVIII/2018 17-01-2018 LVIII/471/18

przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na I kwartał 2018 roku

uchwała