UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/680/2018 opinii do „Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa”

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/679/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczenie środków na dodatkowe patrole Straży Miejskiej i Policji w rejonie Zalewu Bagry w 2018 rok

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/678/2018 wydania opinii do projektu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku 

uchwała  załącznik

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/677/2018 sieci szkół podstawowych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/676/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/675/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/674/2018

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wypowiedzenie w części umowy dzierżawy Stowarzyszeniu KS Płaszowianka

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/673/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/672/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stefana Czarnieckiego w Krakowie

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/671/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rękawka w Krakowie 

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/670/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała

LVIII/2018 20-06-2018 LVIII/669/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Krzemionki w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/668/2018 opinii dotyczącej strefy ograniczonej prędkości na ul. Wałowej, ul. Kiełkowskiego, ul. Na Dołach, ul. Niwy oraz ul. Turbasy w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/667/2018 opinii dotyczącej umieszczenia na tablicach adresowanych nazwy dzielnicy w ramach realizacji systemu informacji miejskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/666/2018

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/665/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2019 

uchwała

załącznik

LVII/2018 24-05-2018 LVII/664/2018 opinii dotyczącej projektu „Rozbudowy ul. Wodnej w Krakowie” 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/663/2018 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/662/2018 wydzierżawienia części działek nr 330/7, 322/68, 322/25 i 322/26 obr. 15 jedn. ew. Podgórze w Krakowie stanowiące część akwenu wodnego Staw Płaszowski w celu prowadzenia działalności rybacko-wędkarskiej 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/661/2018 zbycia działki nr 397/1 o pow. 0,0027 ha oraz części działki 397/2 o pow. około 0,0017 ha obr. 108 jedn. ew. Podgórze przy ul. Bugaj 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/660/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” na wlocie w ul. Mydlarską w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/659/2018 zamontowania progu uniesionego na ul. Glinianej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/658/2018 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/657/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/656/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/655/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Jana Długosza w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/654/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie 

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/653/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/652/2018 rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Edukacji Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

LVII/2018 24-05-2018 LVII/651/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała

LVI/2018 17-04-2018 LVI/650/2018 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017

uchwała  załącznik

LVI/2018 17-04-2018 LVI/649/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/648/2018 opinii do projektu budowlano – wykonawczego – „Rewaloryzacja Placu Niepodległości w Krakowie – Podgórzu”. uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/647/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/646/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/645/2018 opinii do projektu uchwały RMK dot. ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/644/2018 wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów samochodowych (znak B-36) uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/643/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Limanowskiego w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/642/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Lanckorońskiej w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/641/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/640/2018 wydania opinii „Budowy parku rzecznego Wilga” w Krakowie uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/639/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Przewóz” uchwała
LVI/2018 17-04-2018 LVI/638/2018 zmiany organizacji ruchu na ul. Szczygla w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/637/2018 przyznania nagrody "Bezpieczny Kraków" za 2017 rok

uchwała  załącznik

LV/2018 20-03-2018 LV/636/2018 ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/635/2018 objęcia patronatem konkursu „Dzielnica moich marzeń” organizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Pracownia Kulturalna” w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/634/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2018– 2019 uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/633/2018

korekty Uchwały Nr XLI/468/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia

25 kwietnia 2017r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2017– 2018

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/632/2018

korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/631/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok

uchwała  załącznik

LV/2018 20-03-2018 LV/630/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/629/2018 organizacji ruchu na ul. Niwy w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/628/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/627/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/626/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jana Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/625/2018 wydania opinii dotyczącej przedłużenia użytkowania nieruchomości oznaczonych jako działki nr 196/1 i 196/2 obręb 14 Podgórze uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/624/2018 zamontowania progów zwalniających na ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała  załącznik nr 1  załącznik nr 2

LV/2018 20-03-2018 LV/623/2018 zmiany organizacji ruchu na ul. Wałowej w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/622/2018

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego S.A.

uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/621/2018 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie uchwała
LV/2018 20-03-2018 LV/620/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej” uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/619/2018 opinii do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/618/2018 realizacji budowy chodnika ul. Golikówka oraz ul. Łutnia w Krakowie  uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/617/2018 opinii dotyczącej uzgodnienia trasy linii kablowej projektowanego przyłącza oraz lokalizacji słupów na moście Retmańskim w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej i ul. Jana Długosza uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/616/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/615/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie  uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/614/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/613/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/612/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/611/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/610/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/609/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/608/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Limanowskiego w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/607/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Węgierskiej w Krakowie uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/606/2018

wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Casino Sp. z o.o.

uchwała
LIV/2018 20-02-2018 LIV/605/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/604/2018 organizacji ruchu na ul. Koszykarskiej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/603/2018 wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/602/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wykup działek w obszarach zagospodarowywanych terenów zielonych uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/601/2018

przekazania trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie nieruchomości położonych w obrębie 14. jedn. ew. Pogórze, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej zagospodarowanej jako Park Stacja Wisła

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/600/2018

określenia środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/599/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Kącik w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/598/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/597/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romualda Traugutta w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/596/2018 opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Dworcowej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/595/2018 organizacji ruchu na ul. Kącik w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/594/2018 realizacji budowy chodnika w ul. Rzebika na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/593/2018 wydania opinii dla projektu rozbudowy ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/592/2018 uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/591/2018

sprawie korekty Uchwały Nr XXX/314/2016 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 12 lipca 2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz korekty Uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015 – 2016

uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/590/2018 zmiany Uchwały Nr XLV/510/2017 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/589/2018 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zakole Wisły” uchwała
LIII/2018 30-01-2018 LIII/588/2018 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 120/40 położonej w Krakowie, obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze, w trybie dopełnienia do działki nr 119/4 uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/587/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” przy ul. Myśliwskiej w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/586/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania i postoju” łącznik ul. Goszczyńskiego z ul. Lipską w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/585/2018 opinii dotyczącej wprowadzenia strefy zamieszkania przy ul. Mały Płaszów 9 w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/584/2018 opinii dotyczącej wprowadzenia strefy ruchu oraz montaż słupków na chodniku ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/583/2018 opinii dotyczącej ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania i postoju” na ul. Wielickiej (bocznej) w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/582/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Ignacego Krasickiego w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/581/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. św. Benedykta w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/580/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy Rynku Podgórskim w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/579/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mały Płaszów w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/578/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Stanisława Mitery w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/577/2018 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rękawka w Krakowie uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/576/2018

wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Romana Kiełkowskiego w Krakowie

uchwała
LII/2018 16-01-2018 LII/575/2018 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała