UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/450/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/449/2018 ochrony terenów zielonych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/448/2018 dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Bocznej, Szwedzkiej i Dworskiej 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/447/2018 projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania pn.: „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów” na odcinku od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego o długości ok. 2700 m” 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/446/2018 projektu koncepcyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka w Krakowie od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka do nr Bogucianka 32, obr. 76, j. ewid. Podgórze, Kraków” 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/445/2018 projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r. 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/444/2018 przebiegu granic pomiędzy dzielnicami VIII, IX i X 

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/443/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018

uchwała

XLIV/2018 21-03-2018 XLIV/442/2018 wykupu działek na terenach F.P.U.H. Cementex sp. jawna w rejonie ulicy Pychowickiej 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/441/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/440/2018 zmiany uchwały Nr XXXV/380/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2018 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/439/2018 montażu progów zwalniających w ul. Studzianki w Krakowie 

uchwała

XLIII/2018 28-02-2018 XLIII/438/2018 uspokojenia ruchu na ul. Spacerowej i ul. Działowskiego w Krakowie  uchwała załączniki
XLII/2018 31-01-2018 XLII/437/2018 projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie”  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/436/2018 projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/435/2018 utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/434/2018 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga w Krakowie  uchwała załącznik
XLII/2018 31-01-2018 XLII/433/2018 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/432/2018 sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/431/2018 przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek  uchwała
XLII/2018 31-01-2018 XLII/430/2018 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała