BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Okulistycznego, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Neurologicznego oraz Poradni Proktologicznej Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP 48/2017; data zamieszczenia: 02.11.2017

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Załącznik 3 - Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 10.11.2017

Pytania i odpowiedzi - 10.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 27.11.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-27 15:20:35
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-14 17:21:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:49:23
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:48:58
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-09 18:12:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:27:13
IWONA WOLNICKA
 Publikacja