BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa i montaż sprzętu na doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP 47/2017; data zamieszczenia: 02.11.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Załącznik 3 - Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 10.11.2017

Pytania i odpowiedzi - 10.11.2017

Załącznik 3 - modyfikacja 10.11.2017

Załącznik 5 - modyfikacja 10.11.2017

Infomacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-28 08:25:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-28 08:16:01
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-14 17:19:43
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:50:34
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:44:11
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 15:55:40
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-09 18:08:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:12:20
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:11:54
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-02 12:11:06
IWONA WOLNICKA
 Publikacja