BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa i montaż sprzętu na doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP 47/2017; data zamieszczenia: 02.11.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Załącznik 3 - Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 10.11.2017

Pytania i odpowiedzi - 10.11.2017

Załącznik 3 - modyfikacja 10.11.2017

Załącznik 5 - modyfikacja 10.11.2017

Infomacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data aktualizacji:
2017-11-28