BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPRZĄTACZKI/SPRZĄTACZA

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba ZSOMS).

 

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: co najmniej podstawowe;

2.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

4. Dyspozycyjność,

5. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

6. dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1. utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania a w szczególności:

2. zamiatanie, mycie podłóg,

3. odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,

4. mycie lamp, drzwi,

5. mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,

6. mycie okien i ram,

7. wynoszenie śmieci.

 

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny) z możliwością przedłużenia,

2.Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba szkoły.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku do godz. 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (w sekretariacie), Kraków, ul. Grochowska 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczki”, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsoms.eu

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 411 29 48.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ()
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-09 15:54:09
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2018-01-09 15:51:47
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2018-01-09 15:43:27
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2018-01-09 15:42:34
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2018-01-09 15:40:54
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2017-10-31 11:40:20
BARBARA SULEWSKA
 Edycja
2017-10-31 11:38:44
BARBARA SULEWSKA
 Publikacja