BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

ZP 41/2017 Zakup i dostawa sprzętu na doposażenie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; data zamieszczenia: 30.10.2017

 

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

załącznik nr 1 - wzór oferty

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

 

załącznik nr 3 - warunki gwarancji

 

załącznik nr 4 - projekt umowy

 

załącznik nr 5 - oświadczenie z art 25 a

 

załącznik nr 6 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23

 

załącznik nr 7 - zobowiązanie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

załącznik nr 5 - modyfikacja

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-28 14:30:19
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:56:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-06 14:55:50
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-30 14:38:13
IWONA WOLNICKA
 Publikacja