BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 40/2017 Zakup i dostawa wyposażenia na Oddziały Szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, data zamieszczenia: 27.10.2017

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

załącznik nr 1 - wzór oferty

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia:

 

załącznik nr 3 - warunki gwarancji

 

załącznik nr 4 - projekt umowy

 

załącznik nr 5 - oświadczenie z art 25 a

 

załącznik nr 6 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23

 

załącznik nr 7 - zobowiązanie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

 

Pytania i odpowiedzi 2

Załącznik nr 3 - modyfikacja

 

Załącznik nr 5 - modyfikacja

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

 

Pytania i odpowiedzi 3

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie grupy 2, 3 i 5

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-28 14:27:53
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-23 12:44:44
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-10 17:54:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-06 14:28:02
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-11-05 21:02:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-31 16:42:36
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-30 16:46:32
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 21:46:05
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 21:45:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 21:43:27
IWONA WOLNICKA
 Publikacja