BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 46/2017 Zakup i dostawa sprzętu zabiegowego na potrzeby Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, data zamieszczenia: 27.10.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Załącznik 3 - Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania

Załącznik Nr 5 - modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 8.11.2017

Modyfikacja zapytań - 8.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-28 14:26:38
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-28 14:26:28
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-14 17:17:58
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-08 14:04:15
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-06 09:56:47
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-27 21:12:00
IWONA WOLNICKA
 Publikacja