BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 45/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, data zamieszczenia: 27.10.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 - Wzór oferty

Załącznik 2 - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Załącznik 3 - Warunki gwarancji i serwisu

Załącznik 4 - Projekt umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Pytania i odpowiedzi - 31.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi - 05.11.2017

Załącznik 5 - modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi - 06.11.2017

informacja z otwarcia ofert - 9.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.11.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-28 14:25:32
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-28 14:25:21
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-09 14:02:11
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-09 13:53:41
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-06 11:59:01
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-11-05 21:07:27
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-31 16:26:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 20:51:09
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-27 20:49:54
IWONA WOLNICKA
 Publikacja