BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Instruktor ds. organizacji imprez w Klubie Kultury "Paleta"
 


1. Wymagania formalne

-wykształcenie wyższe odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku

-mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

 
2. Wymagania dodatkowe

-umiejętność przygotowywanie graficznych form przekazu typu ulotka, plakat

-umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

-umiejętność zarządzania stroną internetową (wordpress) i portalami społecznościowymi praktyczna znajomość narzędzi promocji

-znajomość języka obcego

-umiejętność pracy w zespole

-umiejętność organizacji pracy

-dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie

 
3. Zakres obowiązków

-budowa strategii promocyjno-informacyjnej Klubu Kultury „Paleta”

-koordynacja działań organizacyjnych Klubu Kultury „Paleta”

- współpraca i utrzymywanie kontaktów z mediami

-planowanie i realizacja imprez oraz innych form uczestnictwa w kulturze

-aktualizacja i redakcja strony internetowej oraz profili społecznościowych

-prace biurowe i administracyjne

-obsługa kasy fiskalnej

- udzielanie informacji o działalności instytucji

-archiwizacja dokumentów oraz dokumentacja fotograficzna działań Klubu Kultury "Paleta"

-sprawozdawczość Klubu Kultury "Paleta"

 
4. Warunki pracy i płacy:
-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);

-zatrudnienie na umowę o pracę (3/4 etatu)

 
5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV)

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

-kserokopie świadectw pracy

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną na adres: paleta@dworek.eu

do 15.11.2017 r. do godz. 16.00.

 
7. Ilość etatów
3/4 etatu

 

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)”

Zastrzegamy kontakt z wybranymi osobami

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Klubu Kultury „Paleta”

 

Dyrektor.Renata Lisowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()