BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - Nr sprawy ZP 42/2017: data zamieszczenia: 20.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia - wersja edytowalna

Warunki gwarancji i serwisu

Projekt umowy

Oświadczenie z art. 25 a

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania 22.11.2017

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data aktualizacji:
2017-11-22