BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO FORUM KULTURY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REALIZATOR

 

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 


I. Wymagania formalne

1. Wykształcenie: preferowane wyższe; studia o kierunkach związanych z kulturą.

2. Doświadczenie zawodowe: minimum 3-letnia praktyka na podobnym stanowisku.

3. Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4. Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań;

5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6. Wysoka kultura osobista.

7. Dyspozycyjność i punktualność.

8. Odporność na stres.

II. Zakres obowiązków

1. Realizator odpowiadać będzie za całokształt zagadnień realizowanych zadań programowych, a w szczególności za organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej.

2. Do zadań realizatora należeć będzie m. in.:

1) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych;

2) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

3) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności,
planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych;

4) obsługa kas fiskalnych;

5) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów);


III. Warunki pracy i płacy:

1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2. Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4.Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2017.

5.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.


IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2 List motywacyjny.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych
przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 r. do godz. 15.00 – w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: REALIZATOR”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl. W temacie prosimy prosimy napisać: Nabór na stanowisko: REALIZATOR

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury na stanowisko Realizator