PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez wykonawcę zewnętrznego - „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 9 maja 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 października 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip