BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Nr sprawy ZP 38/2017; data zamieszczenia: 07.10.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji i serwisu

Projekt umowy

Oświadczenie z art. 25 a

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wykaz dostaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zał. Nr 2 a - zestawy narzędziowe

Warunki gwarancji i serwisu_zmiana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 3 - warunki gwarancji i serwisu_zmiana_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-18 17:14:54
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-18 16:06:55
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-13 15:42:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 21:28:46
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 20:57:31
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 20:50:48
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 14:51:27
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-09 14:49:45
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-09 13:45:07
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-09 13:44:56
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja